top of page
  • Zdjęcie autoraCorrie Clarkson

W Jego Krwi jest Moc

Coś (ale nie jedyna rzecz), co powiedział mój pastor, gdy dorastałam, a co utkwiło mi w pamięci, to to, że Duch Święty bardzo się cieszy, gdy mówimy o Imieniu Jezus i Krwi Jezusa. Może wyróżniło się to dlatego, że nie często słyszymy o "szczęściu" Boga. Wiele naszych piosenek o tym śpiewa, ale dlaczego Krew Jezusa jest tak ważna?


Moglibyśmy zacząć już w Księdze Rodzaju, kiedy to Bóg okrył upadłego człowieka skórami zwierząt. Od tego momentu ofiara za grzech jest przedstawiona w całej Biblii. Istniał cały system ofiarniczy, o którym możesz przeczytać w Księdze Kapłańskiej. Dlaczego był on tak potrzebny? Księga Kapłańska 17:11 mówi, że "bo życie ciała jest we krwi. Dałem wam krew na ołtarzu, aby was oczyścić, czyniąc was prawymi wobec PANA". To właśnie krew, oddana w zamian za życie, umożliwia oczyszczenie" (NLT). Widzimy więc, że krew jest konieczna do przebłagania, ale widzimy też, że krew baranków i byków była tylko tymczasowym przykryciem wiecznego problemu.


Wieczne rozwiązanie naszego duchowego problemu znajduje się w Jezusie.

W 1 Liście Piotra 3:18 czytamy, że "Chrystus cierpiał za nasze grzechy raz na zawsze. On nigdy nie zgrzeszył, ale umarł za grzeszników, aby doprowadzić cię bezpiecznie do domu, do Boga. Poniósł śmierć fizyczną, ale został wzbudzony do życia w Duchu" (NLT). Sprawiedliwy - Jezus - cierpiał za niesprawiedliwych - nas. Więcej niż tylko tymczasowe pokrycie, "Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu" (1 Jana 1:7, NKJV).


Obraz ofiary Jezusa widzimy w Passze. Księga Wyjścia 11 i 12 opisuje sytuację w Egipcie. W dziesiątej pladze mieli umrzeć wszyscy pierworodni synowie w ziemi - nikt nie był zwolniony, także bydło. Aby zachować pierworodnych synów plemion izraelskich, krew nieskazitelnego samca baranka była nakładana na wejście do ich domów i śmierć przechodziła nad nimi. To była ostatnia plaga; ludzie zostali wtedy uwolnieni z niewoli.


Jezus, pierworodny wszelkiego stworzenia (Kol. 1:15), został złożony w ofierze podczas Paschy ponad 1500 lat później. A Jego Krew była walutą użytą w naszym Odkupieniu. Nic innego nie wystarczy. "Wiecie bowiem, że Bóg zapłacił okup, aby was wybawić od pustego życia, które odziedziczyliście po waszych przodkach. I nie został on zapłacony zwykłym złotem czy srebrem, które tracą swoją wartość. Była to drogocenna Krew Chrystusa, bezgrzesznego, bez skazy Baranka Bożego. Bóg wybrał go na twój okup na długo przed tym, jak świat się zaczął, ale teraz, w tych ostatnich dniach, został objawiony dla twojego dobra" (1 List Piotra 1:18-20, NLT).


Kiedy przyjmiemy dar zbawienia, za który zapłaciła Jego Krew, możemy królować w życiu przez Niego (Rzymian 5:17). W drogocennej Krwi Jezusa jest moc.

Commentaires


bottom of page