top of page
  • Writer's pictureKenneth W. Hagin

Nie Zapomnij!

Kiedy medytujesz nad wszystkimi obietnicami Bożymi i umacniasz je głęboko w swoim sercu, zaczynasz zbierać te błogosławieństwa, podczas gdy postępujesz zgodnie ze Słowem Bożym. W rzeczywistości błogosławieństwa Boże Cię dosięgną, jeśli nie zapomnisz o wszystkich Jego korzyściach!

Czy chcesz żyć w pełni tego, co Bóg przygotował dla Ciebie w Jezusie Chrystusie? Jeśli tak, to musisz zrobić to, co mówi Psalm 103:2: "Nie zapominaj o wszystkich korzyściach Bożych!"

Widzisz, błogosławieństwa, o których nie wiesz lub których zapominasz, to błogosławieństwa, którymi nie będziesz mógł się rozkoszować.


A jeśli teraz nie cieszysz się wszystkimi błogosławieństwami, które Bóg ma dla Ciebie, to prawdopodobnie są tego dwie główne przyczyny. Albo nie znasz Jego błogosławieństw i korzyści, albo zapominasz działać na podstawie Słowa Bożego odnoszącego się do nich. To są dwie główne przyczyny, dla których błogosławieństwa Boże nie manifestują się w życiu wierzących.

Słowo Boże pełne jest błogosławieństw dla Ciebie. Ale jedyny sposób, aby skorzystać z tych korzyści, to dowiedzieć się, co Słowo Boże ma na ich temat do powiedzenia i wierzyć, że Jego obietnice są prawdziwe. Następnie musisz ciągle pamiętać, aby działać zgodnie z tymi obietnicami w swoim codziennym życiu.

To działa tak samo w świecie naturalnym. Na przykład, jeśli poszedłbyś do pracy do firmy, menedżer do spraw kadr prawdopodobnie przekazałby ci informacje o Twoich świadczeniach pracowniczych. Ale możesz opuścić jego biuro i rozpocząć pracę na nowym stanowisku i zapomnieć o wszystkich świadczeniach firmy, które Ci przysługują.


Jeśli ktoś przypomni Ci o świadczeniu, którego zapomniałeś, przypomnisz sobie o tym. Ale ponieważ o tym nie pamiętałeś, nie korzystałeś z tej konkretnej przywileju - mimo że Ci przysługiwał.


Wierzący robią to samo. Zbyt często zapominamy o korzyściach, które przysługują nam w Chrystusie. Wszystkie cudowne korzyści Boże przysługują nam, ponieważ zostały nam zapewnione przez Jezusa Chrystusa w Jego dziele odkupienia na Krzyżu Kalwaryjskim.


Wszystko, co mamy w Chrystusie, wszystko, co otrzymujemy od Boga, i każda korzyść dawana nam przez Boga - zostało już dla nas przygotowane przez Jezusa. Wszystkie błogosławieństwa Boże przynależą nam teraz. Ale musimy nauczyć się korzystać z tego, co nam przysługuje, zanim to nam przyniesie korzyści.


Jakie są nasze korzyści w Bogu, których nie powinniśmy zapominać? Niektóre z tych cudownych korzyści naszego zbawienia są wymienione w Psalmie 103:2-5.


"Błogosław, duszo moja, Panu, i nie zapominaj o wszystkich Jego korzyściach:

• Który ODPUSZCZA wszystkie Twoje winy,

• Który UZDRAWIA wszystkie Twoje choroby,

• Który WYBAWIA Twoje życie od zguby,

• Który KORONUJE Cię łaską i miłosierdziem,

• Który NASYCA Twoje usta dobrem, tak że odzyskujesz młodość jak orzeł."


Wszystkie korzyści Boże są dla Ciebie do cieszenia się nimi. To zależy od Ciebie, aby umocnić je głęboko w swoim sercu, abyś nie zapominał o nich! Zachowuj je w zasięgu wzroku. Medytuj nad nimi, aby były trwale zakorzenione w Twoim sercu. Nie dopuść, by wróg odebrał Ci doświadczanie błogosławieństw Bożych, pozwalając sobie na oddalanie się od Słowa Bożego.


Chwytaj Słowo w ten sam sposób, w jaki nauczyłeś się pamiętać inne ważne prawdy. Jeśli ciągle będziesz myśleć o korzyściach Bożych, nie zapomnisz o nich!


Nie zapominaj o wszystkich korzyściach Bożych. Działaj na podstawie Słowa Bożego w wierzeniach i ciesz się błogosławieństwami, które są Twoje w Jezusie Chrystusie!*Excerpt from the article “Forget Not” by Kenneth W. Hagin. Used with permission.


Comments


bottom of page