top of page
  • Michelle Grunewald

Postępowanie zgodnie z Bożym planem dla twojego życia

Widzimy Jezusa w Ogrodzie Getsemane, który poświęca się Bożemu planowi i celowi. Czyż nie cieszysz się, że zrobił to, co zrobił? Nie chciał zrobić tego, o co Bóg go prosił i rozmawiał z Nim o tym trzy razy tamtej nocy.

Widzimy, że Jezus nie zdecydował się pójść za Bogiem dopiero pod koniec swojego życia. Postanowił podążać za Bogiem przez całe życie. To dla nas świetny przykład. Każdego dnia musimy dokonywać wyboru podążania za Bogiem i Jego Słowem lub podążania za naszymi własnymi pomysłami lub odczuciami w każdej sytuacji.

Jezus w swoim życiu stale naśladował Boga. Każdego dnia mamy wybór i kiedy stale wybieramy czynienie woli Boga, stajemy się silni i niezłomni w wypełnianiu Jego woli. Psalm 40:9 „Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę” powinien stać się naszym celem.


Naszą radością nie jest miejsce, w którym mieszkamy, dom / mieszkanie, praca którą mamy ani samochód, którym jeździmy. Naszą radością jest spełnianie woli Bożej.

Comments


bottom of page