top of page
IMG_0986-min.JPG
Shields-05.png
Wypowiedź prorocza

Na rozdaniu dyplomów RHEMA w maju 1979 roku Kenneth E. Hagin wypowiedział następujące proroctwo do absolwentów:

Cóż to za dźwięk?
Cóż to za dźwięk słyszę?
To dźwięk wielu stóp – to dźwięk pięknych stóp.
To odgłos nóg idących z dobrą nowiną.

Kim są ci, którzy wydają ten dźwięk kroków,
tup, tup, tup, gdy idą?
Kim oni są?

Tak, to są wybrani przez Pana, powołani przez Boga, wyposażeni przez Jego Ducha.
Tak, to ci, którzy znają swojego Boga.
To ci, którzy znają Jego Słowo.
To są ci, którzy znają potężne Imię -
Imię, które jest ponad wszelkim imieniem, Imię Jezusa.
Tak, to są ci, którzy z wieścią o uwolnieniu -
Zwiastują uzdrowienie, zwycięstwo, dobrą nowinę od Boga.

Kim są ci, którzy idąc, stale wzrastają
i rosną w liczbie?
Kim oni są?

Tak, to ci, którzy znają swojego Boga.
To ci, którzy znają Jego Słowo.
To są ci, którzy znają potężne Imię -
Imię, które jest ponad wszelkim imieniem, Imię Jezusa.

To ci, którzy wiedzą, jak przyjąć to Imię
I łamać moc ciemności nad życiem innych,
Umysłami,
Ciałami,
Duchami ludzi i uwalniać ich.

Tak, to są ci, którzy z wieścią o uwolnieniu -
Zwiastują uzdrowienie,
zwycięstwo,
dobrą nowinę od Boga.

Kim są,
skąd przychodzą
Dokąd idą?
Tak, pochodzą z serca samego
Ojca - z prawicy Boga.

Dla ich Mistrza, samego Pana gdy On
wstępował do Niebios,
Rozdał dary ludziom.
I ustanowił ich apostołami; a niektórych,
prorokami; innych ewangelistami;
pastorami i nauczycielami.


Przychodzą spod tronu samego Boga - w
autorytecie Jego prawicy.

Dokąd idą?
Idą do najdalszych zakątków ziemi.
Idą tam, gdzie ręka wyciągnięta po pomoc.
Idą tam, gdzie rozlega się krzyk głodnych -
Głodnych chleba powszedniego i prawdziwego
Chleba Życia -
Gdzie słychać wołanie o pomoc.Idą na cały świat, aby opowiadać historię,
głosić orędzie.
Aby wykonać dzieło, do którego powołał ich Bóg.

bottom of page