top of page
  • Akunna Adejuwon

Zmartwychwstanie

Śmierć, Pogrzeb i Zmartwychwstanie Chrystusa stanowią podstawę Chrześcijaństwa. Gdyby Jezus Chrystus nie powstał z martwych, bylibyśmy najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi. Ale ponieważ został wzbudzony z martwych, mogliśmy być „wskrzeszeni razem z Nim przez wiarę w działanie Boże” (Kol. 2:12). Rzeczywiście zmartwychwstanie Chrystusa jest kluczowe dla naszego odkupienia i zbawienia. Rzymian 10: 9-10 mówi: „jeśli wyznasz swymi ustami Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony” (NKJV). Poprzez Niego jesteśmy teraz częścią Bożej rodziny. Alleluja!


W Liście do Efezjan 1:19-23 Paweł modli się, abyśmy wiedzieli… „Jaka jest niezmierna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, zgodnie z działaniem Jego potężnej mocy, którą działał w Chrystusie, gdy Go wskrzesił z martwych i posadził Go On po Swojej prawicy w niebiańskich miejscach, daleko ponad wszelkim księstwem, mocą, potęgą i panowaniem, i wszelkim imieniem, które jest nazwane, nie tylko w tych wiekach, ale także w tych, które mają nadejść. I wszystko złożył pod Jego stopy i nad wszystkim nadał mu być głową Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który wypełnia wszystko we wszystkim” (NKJV).


Zmartwychwstanie dało nam prawo stania się synami Bożymi i przywróciło nas do społeczności z Nim. Jezus jest Głową, a my Ciałem. W Nim mamy teraz władzę nad wszystkimi mocami wroga, a Ojciec złożył wszystko pod nasze stopy!


Dobre zrozumienie tego autorytetu, jaki posiadamy z powodu Jego zmartwychwstania, sprawi, że staniemy się śmielsi w miejscu MODLITWY. Kiedy się modlimy, będzie to z pełną pewnością, że otrzymamy rezultaty, gdy modlimy się do Boga. Modlitwa nie będzie już przykrym obowiązkiem, ponieważ komunikujemy się z naszym Ojcem Niebieskim. Nasz Ojciec bardzo nas kocha i dał Swojego Syna, aby umarł za nas, wprowadzając nas do Swojej Rodziny! Jesteśmy teraz dziedzicami Boga i współdziedzicami z Chrystusem. Chwalić Boga!

コメント


bottom of page