top of page
  • Chy Anyanwu

Nasza identyfikacja z Chrystusem w miejscu modlitwy

„Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i mamy swoje jestestwo… Bo my też jesteśmy Jego potomstwem”

(Dzieje 17:28).


Aby być skutecznym w miejscu modlitwy, musimy wiedzieć, kim jesteśmy w Chrystusie. To daje nam pewność, że zbliżymy się do tronu Boga w naszej prawości bez poczucia winy, wstydu czy potępienia z powodu grzechu. Daje nam to również pewność, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane. Jak pisze Apostoł Jan: „Teraz jest to ufność, którą w Nim pokładamy, że jeśli prosimy o cokolwiek zgodnie z Jego wolą, On nas wysłuchuje. A jeśli wiemy, że On nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wiemy, że mamy odpowiedź na przedstawione Mu prośby” (1 J 5,14-15).


Modlitwa nie jest próbą zmuszenia Boga, aby On coś zrobił. Modlitwa to otrzymanie przez wiarę tego, co Bóg już uczynił. Dzięki wiedzy o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, możemy modlić się z ufnością.


Bez poznania Boga i Jego charakteru bycie Chrześcijaninem będzie trudne. Bóg chce być dla nas wszystkim. Bóg chce zaspokoić nasze potrzeby i zaiste, już zaspokoił każdą naszą potrzebę, ale możemy być tego nieświadomi. Kiedy komunikujemy się z Nim w miejscu modlitwy, możemy dowiedzieć się o tym, co należy do nas jako synów, a następnie wziąć to w posiadanie.


Wiara to przede wszystkim proces identyfikacji. Podczas tego procesu człowiek przestaje być tylko sobą i staje się częścią czegoś wiecznego. Zostajemy przemienieni i upodobnieni do obrazu samego Jezusa (2 Koryntian 3.18, Rzymian 8.29). Naszym pragnieniem i przekonaniem jest zatem, że kimkolwiek jest Chrystus, my też chcemy tym być; cokolwiek On może uczynić, my też możemy uczynić.


Chrześcijanin nie może korzystać z inteligentnej wiary w Boga, jeśli nie zna swoich odkupieńczych rzeczywistości, jakie pokazano w Słowie Bożym. Musi wiedzieć, że bycie w Chrystusie daje mu wielkie korzyści, a także wiedzieć, że Chrystus w nim (chrześcijaninie) wymaga wielkiej odpowiedzialności.


Szukaj wersetów w Nowym Testamencie, zwłaszcza w Listach, które zawierają wyrażenia takie jak: „w Chrystusie”, „w Nim”, „przez Kogo”, „poprzez Kogo”.

  • Przeczytaj je

  • Przestudiuj je

  • Medytuj nad nimi

  • Wyznawaj je codziennie

  • Działaj w nich

Kiedy to zrobisz, przyjdzie wiara i będziesz miał zaufanie do miejsca modlitwy. Pamiętaj, że wiara przychodzi ze słuchania i słuchania przez Słowo Boże (Rzymian 10:17). Wiara zaczyna się również tam, gdzie znana jest wola Boża. Jego wola jest Jego Słowem. Nie możemy poznać Boga bez Jego Słowa. Nie możemy też modlić się właściwie, kiedy modlimy się bez Jego woli.


Nasze prawa i przywileje w Chrystusie są w Jego Słowie, abyśmy mogli je posiadać.

W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy... Alleluja!!!
Commenti


bottom of page