top of page
  • Ken Taylor

Gotowy… Cel… Kochaj!

Każdego roku, kiedy zbliżają się Walentynki, miłość unosi się w powietrzu, oraz roi się od obrazków przebitych strzałami serc. Chociaż z tych kultowych symbole tworzy się urocze prezenty i kartki, nie trafiają one w cel, jeśli chodzi o zrozumienie, czym jest prawdziwa miłość!


Zgodnie z mitologią grecką, osoba postrzelona strzałą kupidyna jest przepełniona niepohamowanym pożądaniem. Ta idea, że ​​ludzie są w istocie „zakochanymi” ofiarami bez kontroli nad tym, w kim się zakochują lub w kim się odkochują, jest przeciwieństwem wszystkiego, czego naucza Słowo! Ten rodzaj myślenia wykształcił społeczeństwo, które posunęło się tak daleko, że wmawia swoim dzieciom: „Nie możesz sam wybrać, kogo pokochasz”, „Twoje pragnienia cię definiują” i „Twoje fizyczne pociągi określają twoją tożsamość”.


Świat nie rozumie różnicy między zmysłowym zadowalaniem zmysłów a bezinteresowną, bezwarunkową miłością Boga. Juda ostrzegał, że „w ostatnim czasie pojawią się szydercy, którzy będą chodzić według własnych bezbożnych pożądliwości. Są to osoby cielesne, które powodują podziały, nie mając Ducha” (Judy 1:18-19).


W przeciwieństwie do tego, wierzący mają moc wyboru, kogo, kiedy i jak będą kochać. Dlatego Juda kontynuuje: „Ale wy, umiłowani, budując się na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym, trwajcie w miłości Bożej, szukając miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa do życia wiecznego” (Judy 1:20-21).


Zamiast czekać na uderzenie niekontrolowanymi uczuciami, możemy przejąć inicjatywę, aby wzbudzić, kierować i aktywować Jego miłość przez wiarę.

1. Przygotuj się by kochać:

Zgodnie z Listem do Rzymian 5:5 „… miłość Boża została rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany”.


Jako uczestnicy Jego boskiej natury mamy zdolność i odpowiedzialność, aby wydobyć tę miłość z ukrytego „człowieka serca”, aby mogła wpływać na życie innych. „Przede wszystkim przyodziejcie się w miłość, która łączy nas wszystkich w doskonałej harmonii” (Kolosan 3:14, NLT).

Juda mówi nam, abyśmy „zaopatrywali się” w Jego miłość. Im bardziej budujemy się modląc się w Duchu Świętym, tym bardziej będziemy gotowi dzielić się tą miłością z innymi!

Mając za podstawę bezwarunkową miłość Boga, jesteśmy również wyposażeni w zdolność do ofiarowania i odwzajemnienia braterskiej miłości i uczucia tym, którzy nas otaczają. W kontekście świętego małżeństwa mężczyzna i kobieta, którzy zawarli przymierze, są nawet upoważnieni i zachęcani do dzielenia się intymną fizyczną miłością.


2. Skieruj swoją miłość we właściwym kierunku.

Mamy moc skierowania CAŁEJ naszej miłości i uczucia na tego, kogo wybierzemy! Kolosan 3: 2 mówi: „Skup się na tym, co w górze, a nie na ziemi”. Ostrzegano nas, abyśmy nie „kochali świata ani rzeczy na świecie” (1 Jana 2:15). Nasze myśli i uczucia miłości nigdy nie powinny nas kontrolować! Powinniśmy je kontrolować!


Miłość to decyzja! Przykazania zawarte w Słowie są tego dowodem. Zostaliśmy poinstruowani, abyśmy kochali Boga, naszych bliźnich, nas samych i naszych wrogów. Mężowie powinni kochać swoje żony. Nawet namiętne, seksualne pragnienia, które są święte, gdy są skierowane we właściwym kierunku, podlegają naszej kontroli: „Ciesz się zawsze z żoną swojej młodości… i zawsze bądź zachwycony jej miłością” (Przypowieści Salomona 5:18-19).


3. Uwolnij swoją MIŁOŚĆ przez wiarę!

„Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie pomaga, ale wiara działająca przez miłość” (Galacjan 5:6).

Wiara działa przez miłość, ale wiemy też, że miłość działa przez wiarę! Bez względu na to, czy to czujesz, czy nie, Boża miłość rozlewa się w twoim sercu i masz moc, by skierować ją wraz z uczuciami, uczuciami twojej duszy, w dowolnym kierunku!


Kiedy już zbudujesz siebie na swojej najświętszej wierze i obierzesz cel, możesz skierować Jego boską miłość do wybranej osoby za pomocą pełnych wiary słów twoich ust, którym towarzyszą odpowiednie działania!

„Drogie dzieci, nie mówmy tylko, że się kochamy; okażmy prawdę naszymi czynami” (1 J 3,18, NLT).

Nie zawsze jest to łatwe, ale naprawdę jest proste! GOTOWY… CEL… KOCHAJ!!!

Może zaczniesz już dzisiaj?


* O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie Pisma pochodzą z NKJV.


Comments


bottom of page