top of page
  • David Scholing

Znaczenie stawania się zespołem

David Scholing, Instruktor RBTC

Kurs: Koncepcje w przywództwie i rozwoju zespołów


„Dopełnijcie mojej radości, będąc jednomyślni, mając tę samą miłość, będąc zgodni, jednej myśli.

Niech nic nie będzie czynione z kłótliwości lub próżnej chwały,

lecz w pokorze niech każdy ma innych za wyższych od siebie.”

Filipian 2:2-3 (BW)


Grupa a zespół

„Zespół” różni się od „grupy ludzi robiących coś razem”, choć czasami błędnie nazywamy „grupę” „zespołem”. Zarówno grupa, jak i zespół muszą mieć coś, co je łączy: dla grupy może to być wspólne zainteresowanie; dla zespołu jest to wspólny cel i zaangażowanie. Grupa może składać się z osób o indywidualistycznym nastawieniu - są tam głównie dla siebie i swoich korzyści. Prawdziwy zespół nie może tak funkcjonować. Jak mówi Paweł w Filipian 2:2-3, istnieje zła mentalność zespołowa (ambicja, próżność) i pożądana (pokora, jedność).


„Dobre zespoły stają się wspaniałe, gdy członkowie ufają sobie na tyle, aby zrezygnować z „Ja” na rzecz „My”.” — Phil Jackson, Chicago Bulls


Grupę można szybko zorganizować, ale przekształcenie jej w zespół wymaga czasu. Może to zająć jeszcze więcej czasu, jeśli nie rozumiemy różnicy między „grupą” a „zespołem” lub jeśli nie wiemy, jak ZACZĄĆ zespół lub jak się NIM stać.


Sam Pan Jezus Chrystus budował różne zespoły. Widzimy „Dwunastu” w Ewangelii Łukasza 9:1-2 i „Siedemdziesięciu” w Łukasza 10:1-2. Spędzał z nimi czas, ucząc ich i szkoląc, i dawał im możliwości rozwoju i działania. Zespoły Jezusa uczestniczyły w Jego działalności Królestwa i pomagały Mu budować Kościół - zarówno przed Jego ukrzyżowaniem, jak i po Jego zmartwychwstaniu. W Dziejach Apostolskich 6:1-7 możemy zobaczyć formowanie się nowych zespołów, które pomagają dbać o rozwijający się Kościół.


Kiedy rozumiemy, że powinniśmy pracować w zespołach i z nich korzystać, musimy zadać sobie pytanie: czy mamy mentalność „zespołową”?


„Indywidualiści grają w grę, ale to zespoły zdobywają mistrzostwa.” ― John Maxwell


Grupa zazwyczaj może coś zdziałać; jednak często brakuje jej różnorodności perspektyw i umiejętności, aby robić to naprawdę dobrze przez długi czas. Ze względu na brak zaangażowania i szybki obrót, grupy mogą łatwo się zmieniać lub rozpadać. Grupa często nie ma wytrwałości i trwałości, które znajdujemy w zespołach.


„Prawda jest taka, że praca zespołowa leży u podstaw wielkich osiągnięć.” — John Maxwell


Przekształcenie „grupy” w „zespół” to celowy proces z określonymi krokami, które lider zespołu przekazuje zespołowi. Zespół to nie tylko przypadkowi ludzie pracujący nad czymś; jest to znacznie bardziej celowe i strategiczne. Dobry lider tworzy swoje zespoły z potrzebnymi umiejętnościami, zdolnościami i mocnymi stronami, aby osiągnąć więcej przez dłuższy czas; ta różnorodność zwiększa trwałość. Paweł również instruował Tymoteusza, aby „powierzył to wiernym ludziom” — nie chodzi tylko o chęć lub zapał do działania, musi być wierność i zaangażowanie. Zespół chce iść dalej, uczyć się i rozwijać razem oraz działać w jedności. Zespół wspiera siebie nawzajem i lidera zespołu.


Jak stać się zespołem

1. Wzbudź ZAUFANIE

2. Rozpocznij KONSTRUKTYWNĄ KONFRONTACJĘ

3. Ustanów ZAANGAŻOWANIE

4. KSZTAŁTUJ (wzmacniaj wartości + granice)

5. Dawaj UZNANIE


Więcej informacji i wideo na temat Jak stać się zespołem znajdziesz na pełnym blogu na stronie The Church Building System: [The Importance of Becoming a Team](https://www.thechurchbuildingsystem.com/post/the-importance-of-becoming-a-team).


 

Koncepcje w przywództwie i rozwoju zespołów

Ten kurs wyjaśnia praktyczne zastosowanie zasad przywództwa, jak budować i rozwijać zespoły oraz jak skutecznie zorganizować organizację.

Comments


bottom of page