top of page
  • Taiwo Oladipupo

Wyrażanie Bożej miłości

Bóg nie tylko ma miłość, Bóg jest miłością (1 Jana 4:7-8). Przez całe życie osobiście zakosztowałem i zobaczyłem dobroć Pana i Jego miłość do mnie i mojej rodziny. Niewątpliwie mogę powiedzieć, że wyraz Jego miłości był nie tylko czymś, co przeczytałem na kartach Pisma Świętego, ale czymś, czego doświadczyłem.

Bóg jest świadomy swojej miłości. Chociaż istnieje kilka aspektów i wymiarów Jego miłości, wydaje się, że są bardzo silne i bezpośrednie wyrażanie Jego miłości do dwóch kategorii ludzi: Jego Rodziny i Zagubionych.


Po pierwsze, Bóg wyraża Swoją miłość do Swojej Rodziny.

Nie każdy człowiek na powierzchni ziemi należy do rodziny Bożej. Chociaż Bóg jest Stwórcą wszystkich, nie jest Ojcem wszystkich. Pan Jezus Chrystus określił niektórych bardzo religijnych ludzi jako dzieci ich ojca, diabła (J 8,44).

Ci, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa i wyznają Go jako Pana, stają się dziećmi Bożymi. Rodzą się na nowo w tej rodzinie miłości i stają się sprawiedliwi przed Bogiem. Miłość Boga do Jego rodziny jest prawdziwa i niezaprzeczalna. Ta miłość jest cenna i nigdy nie może zawieść (Psalm 36:7).


Wyrazem miłości Boga do ciebie, sprawiedliwego, jest przyjemność i łaska. Psalm 5:11-12 (AMPC) mówi: „Albowiem Ty, Panie, pobłogosław [bezkompromisowo] sprawiedliwego [tego, który jest prawy i ma słuszność przy Tobie]; jak tarczą otoczysz go dobrą wolą (przyjemnością i łaską)”.

Ktoś może powiedzieć: „Och, ale nie czuję się prawy. Schodziłem na złą drogę, nie sądzę, bym nadawał się do tego wyrażania miłości Ojca”. Ośmielam się wezwać was do pokuty z powodu tej myśli, ponieważ pochodzi ona od wroga, oskarżyciela dzieci Bożych, samego diabła. Tak, zasługujesz na miłość Ojca. W rzeczywistości jesteś obiektem Jego miłości, a On wyciąga do ciebie swoją kochającą rękę.


Jak Paweł modlił się w Liście do Efezjan 3:19-19 (NLT), „Obyś miał moc zrozumienia, tak jak powinien cały lud Boży, jak szeroka, jak długa, jak wysoka i jak głęboka jest Jego miłość. Obyś doświadczył miłości Chrystusa, choć jest ona zbyt wielka, by w pełni ją zrozumieć. Wtedy zostaniesz dopełniony całą pełnią życia i mocy, która pochodzi od Boga”.


Po drugie, Bóg wyraża swoją miłość do zgubionych.

Bóg okazał swoją miłość do zgubionych, posyłając Jezusa, aby umarł na krzyżu i zapłacił najwyższą cenę za grzech ludzkości. Bóg faktycznie „[osobiście obecny] w Chrystusie pojednał i przywrócił świat do łask” (2 Koryntian 5:19, AMPC). Bóg tak umiłował świat, że oddał swego jednorodzonego Syna dla jego odkupienia (J 3,16). Jezus już zapłacił całą cenę. Podczas gdy każdy był kiedyś w tej kategorii, kiedy przyjmujemy Jego odkupienie, zostajemy wyrwani z domeny ciemności i przeniesieni do Królestwa Światła. (Efezjan 2:4-5, Rzymian 5:8, Rzymian 10:9-10, Kolosan 1:13).


Czy jesteś w Rodzinie Bożej? Czy zostałeś obmyty drogocenną Krwią Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego? Jeśli tak, to bądź pewien, że Ojciec kocha cię głęboko, a wyraz Jego miłości do ciebie nie może zostać złamany ani anulowany, ponieważ nie jest ona oparta na tym, co zrobiłeś lub czego nie zrobiłeś - jest to Twój status prawny jako Jego dziecka. Opiera się na skończonym dziele odkupienia w Chrystusie Jezusie.


Jako dzieci Boże musimy poznać i uwierzyć w miłość, jaką nasz Ojciec ma do nas, przyjąć ją przez wiarę i postępować zgodnie z naszymi prawami i przywilejami w Chrystusie. Co więcej, musimy wyrażać tę samą miłość dzieciom Bożym, nawet gdy razem docieramy do zgubionych ze zbawczą ewangelią Chrystusa. Wierzący są wyrazem Bożej miłości i Bóg chce, abyśmy okazywali tę miłość innym.


Comentários


bottom of page