top of page
  • Zdjęcie autoraSaro Mendis Dahle

W NIM - Żyj jako Prawdziwy Ty

Czy Twoje uczucia kiedykolwiek zaprowadziły Cię na emocjonalną huśtawkę i wpakowały Cię w kłopoty? Ludzie mogą doświadczać bólu głowy i bólu serca w związkach właśnie z powodu uczuć.

Pułapka

W sferze emocjonalnej uczucia mają głośny głos. Jeśli im pozwolisz, zawsze będą próbować przekonywać Cię i sprawiać, że uwierzysz, że to, co czujesz, to prawdziwy Ty.

To łatwa pułapka, w którą można wpaść, dopóki nie zaczniesz odnawiać swojego umysłu Słowem Bożym (Rzymian 12:2).

Prawdziwe Lustro

Przyjrzyjmy się temu w ten sposób: Gdy patrzysz w lustro, czy widzisz swoje prawdziwe ja?

Możesz myśleć, że widzisz prawdziwego siebie, ale w rzeczywistości to, co widzisz w lustrze, to tylko Twoje odbicie. Ale jeśli lustro, w które patrzymy, jest zniekształcone lub zamglone, widzimy siebie w zniekształcony sposób.


Lustro, w które powinieneś patrzeć to Słowo Boże.

Jakuba 1:22-25 mówi: "Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, jest podobny do człowieka, który patrzy w lustro swojej twarzy naturalnej. Przygląda się sobie, a potem odchodzi i zaraz zapomina, jakim był. Lecz ten, kto wnikliwie spogląda w doskonałą wolność prawdy i trwa w niej jako osoba, która nie jest tylko słuchaczem i nie zapomina, ale czyni to, co jest napisane, ten zostanie błogosławiony w swoim działaniu" (tłumaczenie własne).


W Nim - Rzeczywistość

Czytając Biblię, zaczynamy widzieć i rozumieć naszą nową rzeczywistość w Nim, co skłania nas do życia zgodnie z naszą nową tożsamością w Nim.

W Nim jesteś:

• Odkupiony (Rzymian 3:24)

• Nowym Stworzeniem (2 Koryntian 5:17)

• Sprawiedliwym (2 Koryntian 5:21)

• Dzieckiem Bożym (Galacjan 3:26)

• i wiele więcej!

Żyj jako Prawdziwy Ty

Jesteś "trójczłonowym" istnieniem. Jesteś duchem, masz duszę i żyjesz w ciele (1 Tesaloniczan 5:23). Twój duch stał się zupełnie nowy w chwili, gdy przyjąłeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.


Twój odrodzony duch jest napełniony owocami Ducha: miłością, radością, pokojem, cierpliwością, życzliwością, dobrotą, wiernością, łagodnością i opanowaniem (Galacjan 5:22-23).


Owoce Ducha mogą przeważyć nad tym, co czujemy. "Mówię to: postępujcie według Ducha, a nie będziecie spełniać pożądania ciała" (Galacjan 5:16, GNT). Możemy stać się tak świadomi naszej nowej duchowej rzeczywistości, że dopasowujemy nasze myśli i uczucia do Prawdy. Zamiast pozwolić naszej samoocenie i naszym działaniom dostosować się do tego, co myślimy lub czujemy, możemy kroczyć w Duchu.


Jezus dał nam przykład tego sposobu życia, a 1 Jana 4:17 mówi, że "tak jak On jest, takie i my jesteśmy na tym świecie". Rzeczywiście, "w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy" (Dzieje Apostolskie 17:28, tłumaczenie własne). Masz prawo cieszyć się życiem w miłości, radości i pokoju przez każdą minutę dnia i każdy dzień życia.


Miej pewność swojej nowej tożsamości i działaj zgodnie z lustrem Słowa Bożego, ponieważ skoro jesteśmy w Nim , jesteśmy tacy jak On na tym świecie. Odnow swój umysł Słowem i żyj jako prawdziwy Ty!

Comments


bottom of page