top of page
  • Gilbert Massaad

Rośnij jak Cedr Libański!

Jestem w Libanie, krainie słynnego drzewa cedrowego, o którym napisano w Biblii. To drzewo jest symbolem naszej flagi i symbolizuje odporność i długowieczność. Być może rośnie tylko kilka cali rocznie, ale za to może żyć przez tysiące lat!


W 1 Jana 2:12-14 widzimy trzy typy ludzi w Ciele Chrystusa – dzieci, młodzieńców i ojców. Ze względu na nasze współczesne myślenie możemy mówić o nich jako o dzieciach, nastolatkach i dorosłych. Porównajmy te etapy z etapami wielkiego drzewa cedrowego i zrozummy kilka ważnych kwestii dotyczących duchowego wzrostu.


Etap 1: Wzrost w dół (dzieci)

Pierwszym etapem jest wzrost w dół; korzenie zaczynają się rozwijać wraz z kiełkowaniem nasion. Ten wzrost nie jest widoczny z zewnątrz i nie ma żadnego widocznego wpływu na świat nad ziemią. Ponadto korzenie nie rosną w jednym kierunku.


Podobnie w człowieku, kiedy ziarno Słowa zaczyna w kimś rosnąć, niekoniecznie jest to widoczne, ale na pewno działa i zapuszcza korzenie. Pamiętam ten etap mojego duchowego wzrostu. Zmiana była powolna i stopniowa i prawie nie wpłynęła na moje życie zewnętrzne. Moja duchowa wędrówka nie miała żadnego kierunku, ale polegała na poznawaniu Boga i prawdy. Wyglądało to jak korzenie rosnące we wszystkich kierunkach, walczące zarówno w ziemi, jak i wokół niej.


Chociaż nie jest to ładne, ten etap jest najważniejszy. Płytkie i słabo rozwinięte korzenie oznaczają, że warunki zewnętrzne mogą zabić drzewo, jak widzimy w przypowieści o siewcy (Mk 4,13-20).

Przesłanie Jana do dzieci jest proste — otrzymaliście przebaczenie i znacie Ojca (1 Jana 2:12-13). Kiedy poznamy tę prawdę i dorośniemy w niej, zostaniemy uwolnieni od ciemności pod nami i zaczniemy wznosić się ku światłu! Paweł mówi, że jesteśmy wkorzenieni i ugruntowani w miłości Bożej (Efezjan 3:17). Dzięki tej miłości objawia się nam prawda.

Etap 2: Wzrost w górę (młodzież)

Gdy tylko drzewo wyrośnie z ziemi, wchodzimy w drugą fazę wzrostu. Teraz wzrost stał się kierunkowy i pełen determinacji. Ten wzrost to walka o odporność. Jest to widoczne w świecie i może być możliwe tylko wtedy, gdy jest zasilane przez te korzenie, które są zakorzenione w miłości i karmione prawdą.


Co sprawia, że drzewo cedrowe jest tak wyjątkowe? Podobnie jak kilka innych roślin zimozielonych, drzewo cedrowe może rosnąć w ekstremalnych warunkach i nadal rośnie bez względu na porę roku.

Przesłanie Apostoła Jana do młodzieży brzmi: jesteście zwycięzcami świata i jesteście mocni; Słowo Boże pomaga ci dokładnie tam, gdzie jesteś i w tym, do czego cię powołał (1 Jana 2:13-14). Tutaj teraz się identyfikuję. Jestem w miejscu, w którym dorastam do tego, co Bóg ma dla mnie w zanadrzu, zarówno w Jego Kościele, jak i w moim życiu. Zmiana jest widoczna we mnie i wokół mnie, kierunek jest jasny, ale widoczne są też przeszkody; Pokonuję je przez wiarę w Niego.


Etap 3: Wzrost zewnętrzny (dorośli)

Po około tysiącu lat drzewo cedrowe przestaje rosnąć w górę, a gałęzie zaczynają rosnąć głównie na boki. Tutaj widzimy etap trzeci. Wzrost w górę jest podkreślany przez rozwój osobisty, podczas gdy wzrost zewnętrzny wpływa na otaczające go środowisko. Kiedy drzewo rośnie na boki, tworzy schronienie w gałęziach i cień na ziemi. Jego celem nie jest już on sam.


Chociaż widziałem przebłyski duchowej dorosłości w moim życiu poprzez służbę Bogu i innym ludziom, widzę to głównie w moich liderach. Bez względu na to, przez co przechodzą, zawsze dostrzegam koncentrację na zewnątrz, bezinteresowne pragnienie zobaczenia, jak Boży plan wypełnia się w innych. Jest to zewnętrzne działanie Bożej miłości, w której jesteśmy zakorzenieni i ugruntowani.


Ostatnio przypominam sobie, jak Bóg przemawiał do mojego serca i powiedział mi, że mój pastor w rzeczywistości pracuje w duszpasterstwie dzieci — co oznacza posługę ludziom na etapie dziecięcym. Nasz stan duchowy nie zawsze koreluje z wiekiem naszych ciał. Kongregacje mogą obejmować osoby na wszystkich etapach rozwoju duchowego.


Przesłanie Jana do dorosłych brzmi: znacie Tego, który jest od początku (1 Jana 2:13-14). Większe objawienie naszego miejsca w niebie z Przedwiecznym prowadzi do większego skupienia się na Jego rzeczach dokonanych w was i przez was.


Kilka końcowych przemyśleń:

  • Większe objawienie różnych etapów wzrostu pomaga nam określić, gdzie jesteśmy i dokąd musimy się udać. Nie możemy skracać etapów, ale możemy napędzać bardziej efektywny osobisty wzrost duchowy.

  • Jest wielka korzyść z identyfikowania, gdzie inni się rozwijają, ponieważ pomaga nam to być bardziej skutecznymi wobec tych, którym służymy. Na przykład dorośli rozmawiają z dziećmi inaczej niż z innymi dorosłymi. Naszym celem powinno być robienie i mówienie tego, co pomoże innym osiągnąć kolejny etap.

  • Wreszcie, bez względu na to, na jakim etapie rozwoju się znajdujesz, nic z tego nie jest możliwe bez miłości Boga i pozostania zakorzenionym i ugruntowanym w tej miłości. Nie ma drzewa bez korzeni. Jan mówi, że ci, którzy nie miłują, nie znają Boga” (1 Jana 4:8). Kiedy kochamy, poznajemy Boga. Nasza zdolność chodzenia w miłości jest czynnikiem ograniczającym, który pozwala nam wzrastać – możemy wzrastać tylko o tyle, o ile nasze korzenie wrosły głęboko w miłość Boga.


1 Jana 2:12-14 (SNP)

12. Piszę do was, dzieci, gdyż ze względu na Jego imię dostąpiliście przebaczenia grzechów. 13. Piszę do was, ojcowie, gdyż poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem do was, dzieci, gdyż poznaliście Ojca. 14. Napisałem do was, ojcowie, gdyż poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, gdyż jesteście mocni i trwa w was Słowo Boże — i zwyciężyliście złego.

Comments


bottom of page