top of page
  • Jide Lawal

Najważniejsza Część Przesłania

- Jide Lawal, Instruktor RBTC, Aspekty Łaski


Żyjemy w czasach, w których wydaje się, że musimy przetwarzać ogromną ilość danych. Zanim wstaniemy z łóżka, na naszych telefonach są już setki wiadomości tekstowych, e-maili i powiadomień. Przeglądanie ich, aby zobaczyć, które są ważne, może być trudne, zwłaszcza że w ciągu dnia dołączają do nich kolejne wiadomości.


Duch Boży zainspirował Pawła, aby przypomniał Koryntianom o refleksji nad tym, co jest najważniejsze. Jak pisze w 1 Liście do Koryntian: „A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, przez którą też dostępujecie zbawienia, jeżeli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został wzbudzony z martwych według Pism” (1 Koryntian 15:1-4, BW).


Paweł powiedział im „najważniejszą część przesłania”. Może i my powinniśmy się na tym skupić!


Czego więc uczą Pisma o śmierci Chrystusa za nasze grzechy i Jego zmartwychwstaniu?


1. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa były konieczne.

Podczas swoich podróży misyjnych Paweł wchodził do synagog i uzasadniał ludziom, na podstawie Pism, o konieczności śmierci i zmartwychwstania Chrystusa „Paweł, według swego zwyczaju, poszedł do nich... tłumacząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać…” (Dzieje Apostolskie 17:2-3, BW).


Przed śmiercią Chrystusa, Bóg uzdrawiał chorych, czynił ubogich bogatymi, otwierał łona niepłodnych i tak dalej. Bóg nie potrzebował, aby Chrystus umarł, aby mógł zapewnić człowiekowi takie błogosławieństwa. Dlaczego więc Chrystus musiał umrzeć?


Chrystus musiał umrzeć, ponieważ:

a. Człowiek musiał zostać odkupiony.

b. Człowiek potrzebował Nowego Przodka.

c. Trzeba było odwrócić przekleństwo na ziemi.

d. Bóg chciał mieć rodzinę, która dzieliłaby Jego naturę.


2. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa były rzeczywiste.

Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa były tak znanym faktem w Judei, że Paweł mógł przedstawić je ówczesnym władcom jako niezaprzeczalne, lata po tym wydarzeniu. W Dziejach Apostolskich rozdziałach 24-26 widzimy, jak Paweł staje przed Feliksem, potem Festusem, a następnie Agrypą i świadczy o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.


Dzieje Apostolskie 25:13-14, 19 - „Po upływie kilku dni przybył król Agryppa i Berenike do Cezarei, aby powitać Festusa. A gdy przebywali tam przez dłuższy czas, Festus przedstawił sprawę Pawła królowi, mówiąc: Jest tutaj pewien mąż, pozostawiony w więzieniu przez Feliksa... mieli natomiast z nim spory dotyczące własnej religii oraz pewnego Jezusa, który umarł, a o którym Paweł twierdził, że żyje” (BW).


Dzieje Apostolskie 26:8, 26 - „Dlaczego uznajecie za rzecz nie do wiary, że Bóg wskrzesza umarłych? ... Król wie o tych rzeczach, o których otwarcie mówię; jestem bowiem przekonany, że nic z tego nie jest przed nim ukryte, bo to nie działo się w jakimś zakątku” (BW).


3. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa były skuteczne.

Skuteczność to zdolność do wywołania pożądanego lub zamierzonego rezultatu, a śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa działały. Przyniosły pożądany rezultat:

a. Przebłaganie – Ofiara Chrystusa uspokoiła gniew Boży.

b. Regeneracja – Ofiara Chrystusa stworzyła Nowe Stworzenie.

c. Usprawiedliwienie – Ofiara Chrystusa uczyniła ludzi sprawiedliwymi.

d. Pojednanie – Ofiara Chrystusa zmieniła nas z wrogów Bożych w Jego przyjaciół.


Zostajemy zbawieni, kiedy zrozumiemy, co On dla nas zrobił, i wyrazimy wiarę w Niego. Będziemy sądzeni na podstawie naszego przyjęcia lub odrzucenia Jego dzieła (Dzieje Apostolskie 17:30-31). Pokuta jako koncepcja jest bezużyteczna dla niewierzącego, jeśli nie wyrazi wiary w to, co Chrystus dla niego uczynił. Posłuchaj Pawła: „Nie wahałem się bowiem oznajmić wam wszystkiego, co pożyteczne, i nauczać was publicznie oraz po domach, świadcząc zarówno Żydom, jak i Grekom o pokucie wobec Boga i wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Dzieje Apostolskie 20:20-21, BW).


Okazujemy pokutę wobec Boga, wyrażając wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. To odróżnia naszą wiarę od innych systemów wierzeń, które jedynie nawołują ludzi do pokuty za grzechy lub twierdzą, że Jezus był jedynie dobrym nauczycielem. Gdy głosimy ewangelię, która nie podkreśla Jego ofiary, cofamy się do pustki tych religii.


Być może kaznodzieje powinni upewnić się, że wyjaśniają ewangelię podczas głoszenia, a nie zakładać, że niewierzący już wszystko wcześniej słyszeli. Kontynuujmy przekazywanie tej zmieniającej serce doktryny (Rzymian 6:17).

I „jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim postępujcie: zakorzenieni i zbudowani w Nim oraz utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w dziękczynienie” (Kolosan 2:6-7, BW).


Dziękujmy Bogu za konieczność, rzeczywistość i skuteczność ofiary Chrystusa!


Kontynuujmy w łasce!


 

Aspekty Łaski

Ten kurs przedstawia zrównoważoną perspektywę na to, jak łaska Boża działa w życiu wierzącego. Wyjaśnia znaczenie, zastosowanie i skutki różnych aspektów łaski Bożej - takich jak łaska zbawiająca, łaska służby, łaska trwania - oraz jak uzyskać dostęp do tych łask.

Comments


bottom of page