top of page
  • Michelle Grunewald

Modlitwa o Wolę Bożą w Twoim Życiu

Jednym ze sposobów, aby znaleźć i podążać za wolą Bożą w naszym życiu, jest korzystanie z Jego Słowa. Cieszę się, że Apostoł Paweł zapisał modlitwy, które odmawiał za wierzących w Efezie, Kolosach, Filipi itd. Te modlitwy stanowią przykłady, jak możemy modlić się za siebie, aby znaleźć i podążać za wolą Bożą.


Spójrzmy tylko na jedną z tych modlitw: Kolosan 1:9-10 (Biblia Warszawska)

9 Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu,

10 Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga.


Ta modlitwa jest prosta, ale potężna. Masz prosić o BYCIE NAPĘDZANYM WIEDZĄ o... czym? JEGO WOLI. Ale to jeszcze nie wszystko; kontynuuje, prosząc, abyś poznał Jego wolę ze WSZYSTKĄ MĄDROŚCIĄ i DUCHOWYM ZROZUMIENIEM. Znać wolę Boga w jakiejś sytuacji to jedno, ale kiedy masz mądrość i duchowe zrozumienie, stajesz się świadomy wszystkiego, co musisz zrobić w związku z Jego wolą.


Wers 10 mówi Ci, dlaczego powinieneś to robić: abyś chodził godnie wobec Pana i był owocny. Zgodnie z Księgą Jana 15:16, zostałeś przeznaczony do przynoszenia owoców. To dlatego jesteś gałęzią połączoną z Winoroślą. Aby jednak przynosić owoce, powinieneś być napełniony Jego wolą i mieć mądrość oraz duchowe zrozumienie w związku z Jego wolą.

Zachęcam cię do odmawiania tej modlitwy dla siebie. Nie tylko tej modlitwy, ale także innych modlitw, które znajdziesz w Listach Apostolskich. Bóg chce, abyś był chrześcijaninem przynoszącym owoce - i aby to osiągnąć, powinieneś chodzić w Jego woli.


Innym sposobem na modlenie się o wolę Bożeą w Twoim życiu jest modlitwa na językach.

I Koryntian 14:2 mówi, że kiedy mówisz w innych językach, wypowiadasz tajemnice. Judy 20 mówi nam, że budujesz siebie. To słowo "budować" oznacza budowanie całego domu.


Kiedy modlisz się na językach, modlisz się o wszystkie rzeczy, które interesują Boga w Twoim życiu. On zna przyszłość i może sprawić, że będziesz modlić się o rzeczy, które będą miały miejsce za 5 lat, o których teraz nie masz pojęcia. To może być tajemnicą dla Ciebie teraz, ale nie dla Boga.


Budujesz również siebie (cały swój dom). Kiedy modlisz się na językach, każdy obszar twojego życia, który potrzebuje poprawy, może być objęty modlitwą. Bóg może pomóc Ci rozbudować każde pomieszczenie w Twoim życiu, abyś podążał Jego wolą i drogą.

Jeśli posłuchasz naszego założyciela RHEMA, Brata Hagina, to przypisuje on modlitwę na językach i modlitwę listów apostolskich jako znaczącą część tego, za pomocą czego był w stanie ukończyć swoją misję!


Nie zaniedbuj żadnego z tych sposobów modlitwy, a znajdziesz Boży plan i będziesz podążał za planem i celem Boga w swoim życiu.

Comments


bottom of page