top of page
  • Matt Hattabaugh

Miłość: Nie Tylko Czyny, ale Nasz Adres

Jezus powiedział, że mamy kochać naszych wrogów, modlić się i czynić dobro tym, którzy nas nie kochają (Ew. Mateusza 5:43-48). W praktyce ludzie mogą działać w taki sposób, aby „kochanie, modlenie się i czynienie dobra” wyglądało trochę jak podróż kosmiczna – skomplikowana, droga i może nie warta wysiłku! Stare Przymierze było pełne przykazań i obrzędów, z których wszystkie okazały się niemożliwe do zniesienia w naszej własnej sile i zdolności (Dz 15:10). W Nowym Przymierzu Jezus dał nam nowe przykazanie, które wypełnia całe prawo Starego Testamentu: MIŁOŚĆ (Galacjan 5:14). Jezus nakazał nam kochać się nawzajem tak, jak On nas umiłował (Jan 13:34).


Jezus kocha bezwarunkowo. On podnosi, nie potępia i przebacza w obliczu oczywistego zła (J 8:1-11). Oddał za nas swoje życie w obliczu szyderstw, wstydu i niezrozumienia. Taki standard miłości może wydawać się nie do spełnienia! Jak możemy kochać tak, jak On kocha?

W rzeczywistości miłość, którą okazuje Jezus, nie jest naturalna – jest nadprzyrodzona.

Potężne czyny i niezwykły obraz miłości, jaki widzimy w ziemskiej służbie Jezusa, były wytworem Jego relacji z Ojcem.


Jezus mówi swoim uczniom: „Umiłowałem was tak, jak Ojciec umiłował mnie. Więc żyjcie w mojej miłości. Jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań, będziecie ży w mojej miłości. Jestem posłuszny przykazaniom mojego Ojca i w ten sposób żyję w Jego miłości” (J 15:9-10, GW).


Jezus dał nam swój adres – miłość Ojca. Podaje również proste wskazówki, jak się tam dostać: przestrzeganie Jego przykazań. Działanie zgodnie ze Słowem Bożym to nie tylko podtrzymywanie rozporzędzenia czy wypełnianie nakazu; przenosi nas do tajemnego miejsca Boga Najwyższego (Psalm 91:1).


Widzisz, miłość nie może ograniczać się do opisu naszych działań; jest to miejsce, w którym mieszkał Jezus i podobnie, jest to miejsce, w którym żyją naśladowcy Chrystusa. Miłość Boża jest tam, gdzie nasze korzenie powinny się pogłębiać, a nasze fundamenty być mocno ugruntowane (Efezjan 3:17). Przykazanie miłowania się nawzajem tak, jak On nas umiłował, jest zaproszeniem dla was i dla mnie, aby wejść do miejsca, w którym żyje Jezus – w miłości naszego Ojca.


Comments


bottom of page