top of page
  • John Madan

Jego Zwycięstwo Jest Twoim Zwycięstwem

Jakie jest Twoje przkonanie o skończonym dziele krzyża i jego wpływie na dzisiejsze życie codzienne?

Kiedy Laura i ja przeprowadziliśmy się do Francji we wrześniu 1984 roku, powiedziano nam, że to, co Bóg włożył w nasze serca, jest całkowicie niemożliwe. Zarówno obywatele francuscy, jak i wszystkie francuskie organizacje misyjne powiedziały nam, że to nigdy się nie uda. Niektórzy posuwali się tak daleko, że twierdzili że nie można spokać ani jednego zbawionego Francuza. Wiedzieliśmy jednak, że skoro Bóg nas do tego powołał, to rzeczywiście było to możliwe, nawet jeśli nikt wcześniej tego nie dokonał.

Podczas naszych pierwszych kilku miesięcy w Nicei spotkaliśmy kilku wierzących, którzy opowiedzieli nam o trzech różnych parach misjonarskich, którzy przybyli z zasadniczo taką samą wizją, jaką mieliśmy my w naszych sercach. Wszyscy wyjechali po trzech do sześciu miesięcy. A jednak w tym miesiącu obchodzimy 38-lecie naszej posługi, zarówno tutaj, w tym wspaniałym kraju, jak iw całym francuskojęzycznym świecie.


Bogu niech będzie chwała za wszystko, co uczynił! To o wiele więcej, niż nam się kiedykolwiek śniło! Żyliśmy w tym zwycięstwie, wierząc, że to, co Bóg powiedział, że możemy zrobić, naprawdę możemy dokonać, ponieważ On będzie działał przez nas.

Więc co Bóg Tobie kazał zrobić? Niezależnie od tego, czy chodzi o pionierstwo w pracy, wyjazd do obcego kraju, założenie firmy, czy pomaganie komuś w tym, co Bóg włożył w jego serce, musisz przyjąć swoje stanowisko w wierze, tak jak my.

Czy żyjesz dzisiaj w zwycięstwie, które już było dane Tobie w przeszłości, czy czekasz na przyszłe zwycięstwo? Tak często widzimy chrześcijan walczących prawie ze wszystkim. Wierzą nawet, że muszą walczyć z diabłem!


Najważniejsze jest to: Bóg powołał cię do życia w zwycięstwie. Jezus już pokonał śmierć i grób. Jedyną prawdziwą walką, jaką mamy na rękach, jest „walka wiary” — aby wierzyć w to, czego Jezus już dla nas dokonał. To, co nam kazał zrobić, rzeczywiście będziemy w stanie zrobić. Jak napisał Apostoł Paweł, „we wszystkim jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez Tego, który nas umiłował” (Rzymian 8:37).

Wiara w ten sposób zmienia nas z „mentalności ofiary” na „mentalność „więcej niż zwycięzcy”, ponieważ „Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga?

1J 5:4

Wierzący, nadszedł czas, abyś wykrzyczał zwycięstwo nad tym, co Jezus już dla ciebie zrobił, i aby to zwycięstwo dotknęło każdej dziedziny twojego życia, zarówno w teraźniejszości, jak i w przyszłości. Tak, możesz robić to, do czego cię powołał, nawet jeśli nikt wcześniej tego nie zrobił, ponieważ „Jego zwycięstwo jest twoim zwycięstwem”.

Powiedz to teraz ze mną: „Jego zwycięstwo jest moim zwycięstwem!”


*Wszystkie cytaty z Pisma Świętego pochodzą z SNP.


Comments


bottom of page