top of page
  • Toks Adejuwon

„Idź i nauczaj mój lud wiary”

W maju 1950 roku Kenneth E. Hagin, patriarcha rodziny RHEMA i osoba znana przez wielu jako ojciec współczesnego ruchu Charyzmatycznego Słowa Wiary, usłyszał wyraźny głos z nieba mówiący do niego: „Idź nauczaj wiary Mojego ludu! Nauczyłem was wiary przez Moje Słowo. Pozwoliłem ci przejść przez pewne doświadczenia i nauczyłeś się wiary zarówno przez Moje Słowo, jak i przez doświadczenie. Teraz idź i nauczaj Mój lud tego, czego ja ciebie nauczyłem”.

Przez następne 53 lata brat Hagin wiernie nauczał wiary i dawał jej przykład w swoim życiu i służbie. To zadanie nie zostało powierzone tylko bratu Haginowi, ale jest to polecenie dla całej Rodziny RHEMA.


Co dokładnie oznacza nauczanie ludu Bożego wiary?

Po pierwsze, wiemy, że wiara jest zagadnieniem Biblii i mamy ją uczyć z tej perspektywy. Nie jest to jedyny temat w Biblii, ale jest to ważne zagadnienie. Człowiek nie może nawet zostać zbawiony ani żyć chrześcijańskim życiem bez wiary.


Po drugie, Galacjan 3:24-25 mówi o wierze jako o nowym przymierzu. List do Hebrajczyków 12:2 mówi, że Jezus jest autorem i dokończycielem wiary. Stary Testament jest przymierzem prawa, podczas gdy Nowy Testament jest przymierzem wiary. Tak więc nauczanie wiary to uczenie wierzących, jak żyć zwycięskim życiem chrześcijańskim w Nowym Przymierzu.


Po trzecie, Rzymian 10:17 mówi nam, że wiara przychodzi ze słuchania i słuchania przez Słowo Boże. Całe Słowo Boże — zarówno Stary, jak i Nowy Testament — rodzi wiarę. I tak jak Paweł robił to z przywódcami Kościoła w Efezie, nie powinniśmy się powstrzymywać od głoszenia całej porady Bożej. (Dzieje 20:27). Mamy kłaść nacisk na całą radę Słowa Bożego. Uczymy go z punktu widzenia skończonego dzieła odkupienia — śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Chrystusa, które jest słowem wiary, które głosimy (Rz 10,6-10).

Nauczanie Słowem i przykładem

Pan powiedział bratu Haginowi, że nauczył go wiary poprzez Słowo i doświadczenie. Nie tylko uczymy się wiary studiując Biblię, ale także ją praktykując ją. Jezus z całą pewnością był nauczycielem wiary, podobnie jak Paweł (Mk 11:22-26, 1Tm 2:7). A Bóg chce, abyśmy także komunikowali prawdę w prosty i praktyczny sposób.

Jeśli kiedykolwiek był czas, by nieugięcie podchodzić do orędzia wiary, to właśnie teraz. Jeśli kiedykolwiek był czas, aby być zdeterminowanym żyć wiarą, to właśnie teraz. Celem orędzia wiary nie jest gromadzenie dla siebie rzeczy materialnych; bądźmy prawdziwymi przykładami chodzenia w wierze we wszystkich dziedzinach życia i posługi!


Dla kogo jest Przesłanie Wiary?

Kiedy Pan powiedział do brata Hagina: „Idź i nauczaj wiary Mojego ludu. . . „odnosił się do całego Ciała Chrystusa. Mamy dotrzeć z przesłaniem wiary do całego Ciała Chrystusa. Bóg nie powiedział bratu Haginowi, aby poszedł nauczać wiary „obozu RHEMA”. Nie było wtedy nawet „RHEMA”. Ani też Pan nie powiedział mu, że Idź nauczaj wiary „ludzi Słowa wiary”. Nie.


Musimy być wielkoduszni, dojrzali, kochający i starać się, aby przesłanie wiary dotarło do całego ciała Chrystusa. Wykonanie tego będzie wymagało od nas wszystkich wspólnej pracy. Sami chcemy zachowywać pokornego, dającego się nauczyć ducha, abyśmy mogli uczyć się i pracować razem z innymi „obozami” w Ciele Chrystusa.


Częścią naszego powołania jako służby jest dawanie świadectwa o powrocie Jezusa. Zanim urodził się brat Hagin, Jezus ukazał się jego matce i objawił to powołanie. Dlatego musimy zawsze mieć na uwadze Wielki Nakaz Misyjny i zachować silne serce do ewangelizacji i misji.

Co robiłeś z przesłaniem wiary? Jeśli Bóg powołał cię do RHEMA, to jest to nasze korporacyjne zadanie. Podejmijmy się naszym obowiązkom jako Rodzina RHEMA i podążajmy z naszym zadaniem. Zademonstrujmy moc Ducha Świętego, kiedy uczymy i głosimy wiarę w jej prostocie, będąc przykładem stylu życia wiary.


Comments


bottom of page