top of page
  • Matthew Tapusoa

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie! To niesamowite, jak dwa słowa mogą przywołać tyle wspomnień. Niektórym przywołuje wspomnienia śniegu, drzew i zimna. Mnie przywołuje wspomnienia słońca, piasku, pływania i grillowania! Większość dzieciństwa i dorosłego życia spędziłem na środku południowego Pacyfiku, w maleńkim wyspiarskim państwie o nazwie Samoa. Nie ma tam zbyt wiele śniegu i mrozu o żadnej porze roku, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia.


Święta Bożego Narodzenia skłaniają mnie również do wspomnień o wierze, rodzinie, wspólnocie i jedzeniu. Jedzeniu dużo, dużo jedzenia!


Kiedy ostatnio czytałem Księgę Izajasza 9:6 i myślałem o Bożym Narodzeniu, pewne rzeczy zwróciły moją uwagę: „Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany; a władza spocznie na jego ramieniu, i nazwą go imieniem Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju”.


1. Boże Narodzenie przypomina nam, że Bóg jest z nami.

Relacja jest tak ważna! Bóg posłał swojego Syna na świat jako „Emmanuel, Bóg z nami”. Duch Święty jest teraz z nami i w nas, nadal nas pociesza i prowadzi. Bez względu na to, z czym mamy do czynienia, On jest naszym Cudownym Doradcą.2. Boże Narodzenie przypomina nam, że Bóg wciąż czyni rzeczy nadprzyrodzone.

Opowieść o Bożym Narodzeniu jest pełna zjawisk nadprzyrodzonych — od chwili, gdy Anioł Gabriel ukazał się Marii, poprzez jej wiarę w to, co powiedział, że może się stać, aż do poczęcia oraz dziewicy rodzącej Pana Jezusa, i tak dalej.


Czy oczekujemy, że Bóg wyjdzie poza to, co „normalne” i uczyni coś nadprzyrodzonego w naszym życiu? Czy wierzymy, że Bóg nadal może czynić cuda w dzisiejszych czasach? Niech Boże Narodzenie przypomni wam, że Bóg nadal jest zaangażowany w działanie zjawisk nadprzyrodzonych w życiu ludzi.


Czy potrzebujesz fizycznego uzdrowienia, wsparcia finansowego, zmiany w związku itp. i nie wyobrazasz sobie, jak może się to wydarzyć w naturalny sposób? Boże Narodzenie przypomina nam, że Bóg nadal czyni „nadprzyrodzone”. On jest Potężnym Bogiem.


3. Boże Narodzenie przypomina nam, że BÓG CIĘ KOCHA!

Jego miłość jest powodem, dla którego w nadprzyrodzony sposób dał wszystko, co mógł. Dlatego dał nam Jezusa! Jana 3:16 mówi, że „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. 1 Jana 3:1 mówi: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi”. Otrzymując ten dar Jego Syna, my również stajemy się dziećmi Bożymi.


BÓG CIĘ KOCHA! To nie ma być tylko faktyczna informacja, którą masz w głowie. To ma być prawda, która jest głęboko w twoim duchu i nigdy nie zostanie dla ciebie utracona! On jest Odwiecznym Ojcem.


4. Boże Narodzenie przypomina nam o „nowych początkach”.

Jezus został posłany, aby dać całej ludzkości „nowy początek”. Ten nowy początek miał nas oczyścić z grzechów i dać nam życie wieczne z Bogiem.


Kiedyś był czas, kiedy nie mieliśmy absolutnie żadnej nadziei na przyszłość, ale Bóg zmienił tę beznadziejną sytuację w zupełnie nowy początek dla nas wszystkich. Bóg specjalizuje się w odwracaniu całkowicie beznadziejnych sytuacji i zamienianiu je na dobre. Byłem świadkiem, jak robił to wiele razy w moim życiu i wiem, że On zrobi to również dla ciebie! W sytuacjach, które wydają się fatalne, On przynosi pełnię. On jest naszym Księciem Pokoju.


Tak więc w tym okresie Bożego Narodzenia pamiętajcie, Kim jest, aby czcić i adorować. On jest naszym Cudownym Doradcą, Bogiem Mocnym, Odwiecznym Ojcem, Księciem Pokoju.


*Wszystkie odniesienia do Pisma Świętego są tłumaczone z English Standard Version Anglicised (ESVUK).

コメント


bottom of page