top of page
  • Helen Dresel

Śmiałe Prośby w Tym Czasie

Helen Dresel, RBTC Instructor

Kurs: Zasady Modlitwy


Czy kiedykolwiek oceniałeś skuteczność swojej modlitwy na podstawie tego, jak się czułeś w trakcie modlitwy lub jak myślałeś, że zachowywałeś się danego dnia?


Nasza pewność w modlitwie nie powinna opierać się na nas samych. Kiedy się modlimy, ważne jest, aby pamiętać, że nasza pewność jest w Bogu Wszechmogącym. Widzimy to w 1. Liście Jana 5:14-15: „A ta ufność, którą mamy do Niego, jest taka, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wiemy też, że otrzymujemy od Niego to, o co prosiliśmy.”


Śmiałe prośby...

Słowo „pewność” jest również tłumaczone jako „śmiałość” lub „odwaga”. Mamy być śmiali w modlitwie. Możemy zbliżać się do Boga śmiało, ponieważ jesteśmy w Chrystusie; jesteśmy czyści dzięki Jego Krwi. Bóg ma wysokie standardy – najwyższe! Ale to już zostało osiągnięte przez Jezusa, naszego Pana. Możemy być pewni, ponieważ nasza wiara jest w Bogu (Ewangelia Marka 11:22). On jest wierny swojemu Słowu, które jest Jego wolą. Kiedy Jego Słowo (Jego wola) jest fundamentem naszych próśb, możemy i powinniśmy być śmiali!


W tym czasie...

Powrót naszego Pana to stara wiadomość, ale teraz ma ona świeżą pilność.

  • Jest wiele rzeczy, które muszą zostać osiągnięte w modlitwie, aby ułatwić plan Boży. (1. List do Tymoteusza 2:1-4)

  • Piotr napisał: „Lecz koniec wszystkiego jest bliski; bądźcie więc roztropni i czuwajcie na modlitwach.” (1. List Piotra 4:7)

  • Podczas gdy Daniel jeszcze się modlił, anioł Gabriel był już wysyłany! (Księga Daniela 9:21)


Musimy być pewni, że Bóg odpowiada na petycje, które przynosimy do Niego dotyczące Jego planów i celów w tym czasie.


Z imieniem Jezusa, które nam zostało dane, możemy modlić się z pewnością, jaką miał Jezus. Jezus powiedział: „Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś” (Ewangelia Jana 11:41). Możemy być jak Jezus i powiedzieć: „Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś.” A nasza pewność jest taka: „Jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wiemy też, że otrzymujemy od Niego to, o co prosiliśmy!” (1. List Jana 5:15).


*Wszystkie odniesienia biblijne pochodzą z Biblii Warszawskiej.


 

Zasady Modlitwy

Ten kurs obejmuje cel i znaczenie modlitwy, różne rodzaje modlitwy, które są wymienione w Biblii, oraz bycie prowadzonym przez Ducha Świętego w modlitwie.

Comments


bottom of page