Lista przedmiotów

Zrozumienie łaski

Ten kurs pomoże Ci zrozumieć znaczenie łaski Bożej, jej działanie i różne przejawy w życiu człowieka.

 

Autorytet wierzącego I

Czym jest autorytet? Kiedy i jak uzyskujemy autorytet? Jaką władzę otrzymaliśmy od Boga i jak jej używać? Te i inne podobne pytania zostaną omówione w tym kursie.

Autorytet wierzącego II

Nauczanie o znaczeniu imienia Jezusa, autorytecie jaki otrzymaliśmy w imieniu Jezusa i jego korzyściach w życiu wierzącego. W tym kursie poznasz także biblijną perspektywę na zagadnienie „duchowej wojny”.

 

Metody badania i studiowania Biblii

Poznaj metody studiowania Biblii.

Biblijne klucze do Bożego uzdrowienia

Przegląd podstawowych, biblijnych prawd na temat przyjęcia Bożego uzdrowienia, posługiwania innym w tej dziedzinie i o zrozumieniu potrzeby Twojego współdziałania z Bogiem w tej dziedzinie.

Służba pomocy z perspektywy biblijnej

Biblijne spojrzenie na diakonię, posługę pomocy, która prowadzi do skutecznej służby w Królestwie Bożym.

Bibiology

Ten kurs pomaga nabrać większego zaufania do integralności Biblii. Dowiedz się jakie są dowody na boskie pochodzenie Biblii, jak ocenić wierność tłumaczenia oraz czy manuskrypty tekstów biblijnych są wiarygodne.

Przymierze krwi

Celem tego kursu jest zapoznać Cię ze znaczeniem przymierza krwi w rozumieniu biblijnym. Poznasz jego zasady i dowiesz się jak stosować je w życiu.

Perspektywa charyzmatyczna

Spojrzenie na ważne wydarzenia i ludzi, którzy mieli wpływ na rozwój ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego w XX wieku, z uwzględnieniem rozwoju ruchu Słowo Wiary w Europie.

Chrystus jako uzdrowiciel

Studium 25 powodów by wierzyć, że uzdrowienie jest wolą Boga w dzisiejszych czasach.

Zakładanie kościołów

Przegląd kluczowych wymagań dotyczących duchowej i praktycznej strony pionierstwa w kościele (opracowania wizji i planu).

 

Eklezjologia

Ten kurs pomaga zrozumieć urzędy i organizację kościoła w perspektywie Nowego Testamentu. Porusza zagadnienia związane z działalnością lokalnego kościoła i duchowego przywództwa.

 

Służba w praktyce

O konfrontacji z rzeczywistymi wyzwaniami i sytuacjami jakie możesz napotkać w życiu i służbie, takimi jak duchowe doradztwo czy wizyta i praca duszpasterska.

 

Eschatologia

Znaki czasów ostatecznych, ich kolejność i znaczenie dla chrześcijan.

Podstawy wiary

Czym jest wiara? Jak przychodzi wiara? Jak aktywujemy wiarę? Jak korzystać z tarczy wiary?

 

Duchowe Dary

W czasie tego kursu omówiony zostanie każdy z dziewięciu Darów Ducha. Dowiesz się jaka jest specyfika i działanie Darów oraz  jak przejawiają się one w Ciele Chrystusa.
 

Dawanie i branie

O tym jak rozpoznać wolę Bożą dotyczącą dobrobytu, jakimi motywacjami powinniśmy się kierować w zakresie dawania i brania oraz o odpowiedzialności każdego wierzącego związanej z finansami.

 

Studium Ewangelii Jana

Dokonujemy przeglądu Ewangelii Jana i wyjaśniamy, w jaki sposób jej treść można zastosować w codziennym życiu.

Hermeneutyka

Wyjaśnienie najczęściej używanych i powszechnie akceptowanych zasad interpretacji biblijnej oraz ich praktyczne zastosowanie.

Historia Kościoła

Ważne wydarzenia i ludzie w różnych okresach historii kościoła.

 

Homiletyka / Kaznodziejstwo

O “sztuce i nauce” głoszenia kazań. Przedmiot ten obejmuje takie zagadnienia jak przygotowanie konspektu kazania, komunikacja werbalna i niewerbalna.

Wstęp do duszpasterstwa dzieci

Omówienie sposobu nauczania poszczególnych grup wiekowych, pracy z wolontariuszami, planowania i organizowania większych spotkań z dziećmi.

Podstawy ewangelizacji

Ogólny przegląd tematu ewangelizacji w Biblii. Dowiedz się o tym jak Biblia motywuje do ewangelizacji i o jakich formach ewangelizacji mówi.

 

Wstęp do misjologii

W czasie tego kursu dokonujemy przeglądu zagadnień związanych z misją i omówimy potrzeby działań misyjnych na świecie w dzisiejszych czasach.

 

Wstęp do teologii 

Poznaj fundamentalne prawdy i doktryny wiary chrześcijańskiej.
 

Wstęp do religioznastwa 

W tym kursie dokonujemy przeglądu największych światowych religii oraz omawiamy działania kultów i sekt.

Metody nauki i nauczania

Omówienie sześciu zasad, którymi należy się kierować nauczając i szkoląc innych.

 

Life of Honor

According to the Word, as believers, we are to live a life of honor toward God and man. Therefore, this course is designed to thoroughly explore the subject of Biblical honor. Special attention will be given to exploring the characteristics and benefits of one who is living a life of honor. 

 

Miłość Boża

Celem tego kursu jest pokazać Ci w jaki sposób miłość Boga do człowieka przekłada się na naszą miłość - jeden do drugiego.

Małżeństwo, rodzina i służba

Kurs nauczający  o praktycznych i duchowych aspektach życia rodzinnego i służby.

 

Etyka w służbie

Poznaj praktyczne zasady, pojęcia i standardy etyczne jakimi należy kierować się w służbie.

 

Księgi Nowego Testamentu

W czasie tego kursu dokonujemy przeglądu ksiąg Nowego Testamentu, poznajemy cel ich powstania, treść i przesłanie.

 

Księgi Starego Testamentu 

W czasie tego kursu dokonujemy przeglądu ksiąg Starego Testamentu, poznajemy ich przesłanie, kluczowe zagadnienia oraz ważne historyczne zdarzenia. Omówimy również życie wielu świętych bohaterów Starego Testamentu. 
 

Duszpasterstwo 

Biblijne sposoby radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi, takimi jak: śmierć, małżeństwo, rozwód czy ponowne małżeństwo.

Nauka o usprawiedliwieniu w teologii Apostoła Pawła

Studium tematu "usprawiedliwienia przez wiarę", w kontraście do "usprawiedliwienia z uczynków" oraz praktyczne nauczenie jak chodzić na co dzień ze świadomością sprawiedliwości.

Zdolności interpersonalne

Podczas tego kursu zapoznasz się z takimi zagadnieniami jak: zasady przywództwa, cechy lidera, jak radzić sobie z wyróżniającymi się i trudnymi osobowościami, rozwiązywanie konfliktów i skuteczna komunikacja.

 

Praise Life

Ten kurs ukaże Ci jak bardzo wyrażanie chwały i uwielbienia są częścią żywej relacji z Bogiem.

 

Teologia służby w praktyce

Kurs obejmuje następujące zagadnienia: wierność jako klucz do służby, powołania i poświęcenia dla służby; rozwój charakteru i kwalifikacje do pełnienia służby. Omówimy również jak skutecznie prowadzić małą grupę.

 

Zasady modlitwy 1 i 2

O celu i znaczeniu modlitwy, rodzajach modlitwy jakie znajdujemy w Biblii oraz o tym jak być prowadzonym przez Ducha Świętego w modlitwie.

 

Zasady przywództwa 1 i 2

W tym kursie przyjrzymy się praktycznemu zastosowaniu zasad przywództwa i pracy zespołowej, a także temu, jak właściwe budować organizację.

 

Zasady duchowej formacji

W czasie tego kursu zagłębisz się w temat duchowego wzrostu jako niezbędnej podstawy do wypełnienia woli Bożej.

 

Zarządzanie projektami

Poprzez nauczanie i praktyczne przykłady nauczysz się jak zaplanować i przygotować projekty i działania związane z pracą kościoła.

Kaznodziejstwo w praktyce

Jako student będziesz miał możliwość zaplanowania i głoszenia kazania zawierającego wszystkie niezbędne elementy.

 

Redemptive Realities

Dowiedz się jaka jest nasza relacja z Bogiem dzięki odkupieńczemu dziełu Chrystusa. 

Duchowe przywództwo

Dowiedź się jakimi kwalifikacjami powinni cechować się duchowi przywódcy oraz jakie są ich obowiązki w Ciele Chrystusa.

Supportive Ministry Symposium 

Practical understanding of the different areas of supportive ministry in a church.

 

Duch Święty (Pneumatologia)

O osobie i boskości Ducha Świętego i Jego działaniu w życiu każdego wierzącego. Podczas tego kursu zajmiemy się także tematem tego jak być prowadzonym przez Ducha Świętego.

 

Zarządzanie czasem

Poznaj znaczenie właściwego zarządzania czasem i sposoby na najbardziej efektywne wykorzystanie czasu. Ten kurs pomoże Ci poradzić sobie z zadaniami jakie masz do wykonania.

 

Duszpasterstwo młodzieży

W czasie tego kursy odpowiemy sobie na pytania: co jest potrzebne, aby lepiej zrozumieć młodych ludzi oraz w jaki sposób możemy skuteczniej służyć temu pokoleniu.
 

Przegląd Listu do Efezjan

Celem tego kursu jest pokazanie studentom na przykładzie Listu do Efezjan zalet studiowania Biblii werset po wersecie. Zapoznasz się z zawartymi w Liście zagadnieniami teologicznymi, kontekstem historycznym tekstu oraz dowiesz się jak poznane prawdy można zastosować w życiu wierzącego.
 

Posłuszeństwo i autorytet

Na tym kursie poznasz biblijną perspektywę na temat posłuszeństwa i autorytetu. Bóg ustanowił wszystko według swojego boskiego porządku i oczekuje, że będziemy żyć i prowadzić nasze życie w posłuszeństwie, w oparciu o Jego boskie zarządzenie. Ten kurs ma na celu pomóc każdemu studentowi znaleźć swoje miejsce w Ciele Chrystusa oraz dowiedzieć się, jak podporządkować się i sprawować władzę w odpowiednich obszarach.

Rhema Bible Training College – Szkoła zostanie otwarta na początku 2022

Informacje kontaktowe

 RHEMA Bible Training College

Szkoła zostanie otwarta na początku 2022

rhemalogo.png

RHEMA Bible Training College

KONTAKT:

biuro@rhema.org.pl